Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Czego dotyczył PO IG - poprzednik PO IR ?

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działał w latach 2007-2013. Jego autorem było Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego. Jest zaliczany do jednego z sześciu programów krajowych, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego i budżet państwa. 

Głównymi celami PO IG-u było:
  1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
  2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
  3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
  4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.
  5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
Najważniejszym celem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka było wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach tego programu, wsparcie zostały objęte projekty o charakterze innowacyjnym w zakresie nowych technologii, produktów, usług czy organizacji.
Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG wyniosła 10 186 030 644 Euro.