Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Czym jest tzw. „Program Operacyjny”?

Program Operacyjny najeży do grupy najważniejszych dokumentów pod względem środków unijnych, których zadaniem jest realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Są w nim zawarte wszystkie cele strategiczne, w których realizacji przydatne będą fundusz strukturalny lub połączone Fundusz Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Programy Operacyjne możemy podzielić na:
krajowe,
regionalne.
Propozycję tego, jak ma wyglądać dany program, określa kraj członkowski, a następnie przedkłada go Komisji Europejskiej w celu zaakceptowania lub odrzucenia.


Co musi zawierać program Operacyjny ?
  1. Cel główny i cele bardziej szczegółowe.
  2. Wszystkie priorytety.
  3. Dziedziny wydatków środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację programu.
  4. Sposób nadzorowania i oceny stopnia osiągania każdego z celów.
  5. Plan finansowy zawierający źródła finansowania programu.
  6. System, za pomocą którego realizowany będzie program.