Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Jak podzielone zostanie wsparcie z POIR?

Wiadomo już, że 90% wsparcia 2014-2020 zostanie przekazane na dotacje, natomiast 10% jako pożyczki i poręczenia.
Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 to jeden z kluczowych dokumentów, na podstawie którego będą w Polsce wydawane fundusze europejskie. Określa ona wszystkie priorytety rozwojowe Polski , podział programów operacyjnych, a także sposób wydawania funduszy unijnych.
Z budżetu 2014-2020 na realizację polityki spójności do Polski ma trafić aż 72,9 mld euro. Pieniądze te zostaną podzielone pomiędzy 6 krajowych programów operacyjnych i 16 regionalnych. Głównie będzie to kontynuacja istniejących już działań. Jednak nowością będzie kwota przeznaczona na cyfryzację kraju.

Przydział funduszy:

"Infrastruktura i środowisko" → 24,2 mld euro,
"Inteligentny rozwój" → ok. 7,6 mld euro, na program,
"Wiedza, edukacja, rozwój" → ok. 3,2 mld euro,
"Polska cyfrowa" → ok. 1,9 mld euro,
"Polska wschodnia" → 2 mld euro,
"Pomoc techniczna" → ok. 0,6 mld euro.

Nowa perspektywa przewiduje, że 28 mld euro trafi do konkretnych regionów.
Najwięcej dostaną województwa: śląskie i małopolskie (ok. 3 mld euro i ok. 2,5 mld euro), a najmniej lubuskie (813 mln euro) i opolskie (847,1 mln euro).

Jeżeli weźmiemy pod uwagę branżowy podział funduszy, to najwięcej ich zostanie przekazane na transport – 21 mld euro. Na drugim miejscu znajdą się innowacje – 9,7 mld euro. Trzecie miejsce to gospodarka nisko-emisyjna – 6,8 mld, a następnie ochrona środowiska – 5,5 mld.

Również małe i średnie firmy będą mogły liczyć na dofinansowanie w kwocie ok. 4,4 mld euro.

Ciekawostka...
Zdecydowana większość wsparcia zostanie przeznaczona dla programów regionalnych, ale także właśnie na poziom regionalny spadnie większość wydatków, które związane będą z walką z wykluczeniem społecznym i ubóstwem, a także szkoleniami dla pracowników i bezrobotnych.