Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Kto ma prawo starać się o środki unijne ? Dla kogo jest PO IR ?

No właśnie – kto ? Odpowiedź jest prosta – KAŻDY.

Pierwszą grupę stanowią tzw. beneficjenci, czyli przedsiębiorcy, fundacje pozarządowe i samorządy terytorialne, prowadzące projekty pożytku społecznego. Osoby biorące dotację unijną, mogą rozliczyć się z części kosztów działalności i zakupu niezbędnego sprzętu, który po zakończeniu działalności pozostaje w posiadaniu beneficjenta. Jedyne, co musisz zrobić to stworzyć projekt spełniające określone kryteria, a następnie po złożeniu go do właściwej instytucji, czekać na rozstrzygnięcie sprawy.
Następną grupą są uczestnicy projektów, czyli konkretnie cały kapitał ludzki. Korzyści z projektów może czerpać każdy, kto spełnia warunki konkretnej grupy docelowej. Udział w tego typu przedsięwzięciach jest bezpłatny dla osób prywatnych pod warunkiem, że została podpisana umowa uczestnictwa w danym projekcie szkoleniowo-doradczym.

W pigułce... Kogo dotyczy wsparcie PO IR ?
przedsiębiorcy małych i średnich firm,
różnego rodzaju jednostki naukowe,
instytucje otoczenia naukowego takie, jak parki naukowo-technologiczne, fundusze kapitałowe, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu,
podmioty, które zrzeszają wcześniej wymienionych odbiorców.