Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Małopolska i Śląsk faworytami jeśli chodzi o wysokość funduszy z Unii Europejskiej !

Z badań resortu rozwoju regionalnego wynika, że województwa Śląskie i Małopolskie otrzymają najwięcej pieniędzy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), jakie zostaną przyznane na lata 2014-2020.
Łącznie na wszystkie województwa przyznano prawie 28 mld euro.Pieniądze te zostaną przekazane na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych każdego z województw. Wysokość dotacji wynika z metodologii jaką stosuje Komisja Europejska.
Resort rozwoju regionalnego przedstawił również propozycję podziału unijnych pieniędzy na programy zarządzane centralnie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, będzie sześć takich programów.


Warto zauważyć, że jest to dopiero wstępny podział, ponieważ kompromis dotyczący wieloletniego budżetu Unii Europejskiej wciąż nie został zaakceptowany przez Parlament Europejski. Dlatego również jak dotąd nie została rozdzielona pełna kwota środków, jakie Polska może otrzymać do dyspozycji na lata 2014-2020.