Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

PO IR i jego cele.


Wkrótce rusza Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój”, którego celem będzie wprowadzenie wszelkiego rodzaju ulepszeń w dziedzinach takich, jak edukacja, badania naukowe i społeczeństwo cyfrowe w Polsce.

Do zadań, jakie będzie miał PO IR, należy:

podniesienie obecnego poziomu inwestycji publicznych i prywatnych do wysokości 3% unijnego PKB, ale także możliwość zapewnienia lepszych warunków dla badań i rozwoju innowacji, które są dobrze rokującą przyszłością Polski,

zwiększenie dotychczasowej liczby zatrudnionych kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 20-64 do stałego poziomu 75%, wprowadzając na rynek pracy przede wszystkim kobiety, młodzież, osoby starsze, a także legalnych imigrantów,

zagwarantowanie lepszego wykształcenia m.in. osobom, które przedwcześnie zakończyły naukę (sprowadzenie odsetka do 10%), a także dążenie do tego, aby co najmniej 40% osób w wieku 30-34 lat miało wykształcenie wyższe.

Cele te się od siebie różnią, jednak mimo to, każdy z nich dąży do zapewnienia Polsce szybkiego i mądrego rozwoju.dofinansowanie poir, program operacyjny inteligentny rozwój