Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Szerszym okiem na dotację...

Na samym początku tego bloga należy określić, czym w ogóle jest dotacja. Otóż jest to bezzwrotna pomoc finansowa, którą dana firma otrzymuje od państwa. Pieniądze te muszą zostać przeznaczone na cel zgodny z jej statutem.

Dotacja pomaga uzupełnić środki własne przedsiębiorcy, jednak ich nie zastępuje.

W ostatnim czasie, bardzo popularne stało się pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej.

Musisz wiedzieć, że jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziłeś żadnej działalności gospodarczej, a chcesz rozpocząć własny biznes, to możesz ubiegać się o dotację unijną. Z takiej dotacji mogą korzystać zarówno osoby pracujące, jak i bezrobotne. Jednak wsparcie jest przyznawane po podpisaniu deklaracji mówiącej o tym, że działalność będzie prowadzona przez co najmniej rok.

Możemy rozróżnić dwa rodzaje dotacji.

1. Dotacja celowa, z której środki przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących administracji rządowej, agencji wykonawczych, mecenatu państwa nad kulturą, realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym, a także kontroli kosztów realizacji inwestycji.
Do dotacji celowych można również zaliczyć realizację programów finansowych, projektów pomocy technicznej, finansowanie lub dofinansowanie zadań samorządów terytorialnych, a także współfinansowanie realizacji programów finansowych z udziałem środków europejskich.


2. Dotacja podmiotowa obejmuje środki dla podmiotu, który wskazuje odrębna ustawa, będące przeznaczone tylko na dofinansowanie działalności bieżącej w określonym zakresie. Dotacje te są przekazywane jednostkom z sektora finansów publicznych, które nie są państwowymi jednostkami budżetowymi.
Udzielenie tego rodzaju dotacji jest pewnego rodzaju wyróżnieniem, ponieważ jest ona pomocą państwa przeznaczoną na dofinansowanie bieżących działań jednostki.