Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Na czym polega Umowa Partnerstwa ?

Umowa ta jest formą kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym przedstawione zostały wszystkie strategie, poprzez które zostaną wykorzystane środki z Funduszy Europejskich, przeznaczone na cele rozwojowe Polski w latach 2014-2020. 
 
Co zawiera Umowa Partnerstwa ?
Zakres wsparcia ze środków europejskich w konkretnych obszarach tematycznych,
liczbę i zakres przewidzianych Programów Operacyjnych,
sposób podziału środków pomiędzy programy krajowe i regionalne,
zarys systemu wdrażania,
sposób uzupełniania się polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, a także polityki rybackiej. 
 
Dokładne opracowanie Umowy Partnerstwa poprzedza sporządzenie jej założeń, które w Polsce już zostały opracowane i zatwierdzone przez rząd 15 stycznia 2013 roku.
Ostateczna wersja projektu Umowy Partnerstwa zostanie przekazana Radzie Ministrów w listopadzie 2013 roku, a w grudniu projekt ten trafi do Komisji Europejskiej.
Wraz z Umową Partnerstwa opracowywane są różnego rodzaju Programy Operacyjne, które mają za zadanie uszczegółowić zasady i faktyczną obsługę wdrażania Funduszy Europejskich.
Programy dzielą się na osie priorytetowe, a te na działania.
Na lata 2014-2020 przewidziana jest realizacja 8 programów krajowych, kilku programów współpracy terytorialnej oraz 16 programów regionalnych.


PO IR 2014-2020