Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

O Kontrakcie Terytorialnym.Kontrakt Terytorialny jest dokumentem wynikającym z dwustronnych negocjacji pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym w zakresie województwa. Umowa ta będzie zawarta z samorządami wszystkich województw w Polsce. Ma to na celu uzgodnić zakres wsparcia z Funduszy Europejskich, sprecyzować działania zależne od cech konkretnego regionu, zaproponować konkretne przedsięwzięcia priorytetowe realizowane na określonych obszarach.

Negocjacje dotyczące tej kwestii odbyły się w okresie czerwiec-sierpień 2013 roku. Jednak ostateczne kontrakty zostaną przygotowane do listopada w oparciu o wyniki negocjacji. poir, cele poir