Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

PO IiŚ, czyli na czym polega Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ?

Infrastruktura i Środowisko to program, którego głównymi odbiorcami będą podmioty publiczne, samorządy terytorialne i podmioty prywatne, czyli przedsiębiorstwa. Program ten został wymyślony w celu promowania miast i udzielenia im wsparcia w zakresie transportu i podniesienia efektywności energetycznej.
Program ten głównie opiera się na ochronie środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, ale również transportu.

Będzie realizowany w oparciu o cztery główne cele tematyczne:
→ Cel 4. Wsparcie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną w każdym sektorze.
→ Cel 5. Promocja dostosowań do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku oraz zarządzanie ryzykiem.
→ Cel 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów.
→ Cel 7. Promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

Na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko przeznaczono ok. 24,2 mld euro.