Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Start konsultacji Programu Polska Wschodnia 2014-2020 !!!

Od 20 września wystartują społeczne konsultacje projektu Program Polska Wschodnia 2014-2020, których zadaniem będzie zebranie opinii i uwag dotyczących proponowanych kierunków wsparcia w tym temacie.


Na czym polega Program Polska Wschodnia ? 

Celem tego programu jest w szczególności poprawa konkurencyjności we wschodniej części Polski.
Działania te mają wzmocnić rozwój gospodarczy, podnieść poziom innowacyjności, a także rozwinąć rynek pracy.
Dotyczy 5 województw o najniższym PKB w skali kraju.

Do województw tych zalicza się:
warmińsko-mazurskie,
podlaskie,
lubelskie,
podkarpackie,
świętokrzyskie.
Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, realizowane będą dwa cele tematyczne.
  • Cel 1. Wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
  • Cel 2. Podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora rolnego, sektora rybołówstwa i akwakultury.


Na PO PW ze środków unijnych przeznaczono ok. 2 mld euro.