Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Co wiąże sektory nauki i biznesu z PO IR ?

Co powinna zrobić Polska, aby nasza gospodarka w końcu zaczęła się rozwijać ? 

Wydawać by się mogło, że odpowiedź na to pytanie jest prosta i w ogóle nie skomplikowana. Otóż nie do końca tak jest. W związku z tym chciałabym przybliżyć tą kwestię.


Inwestycja w badania i rozwój to nasz krok ku temu, aby w końcu zacząć realizować pomysły Polaków w kwestii zakładania własnych przedsiębiorstw. Według najnowszych badań, wydatki polskich firm nadal nie są wysokie, ponieważ stanowią zaledwie 0,8% PKB.
Nowa perspektywa finansowa przewidziana na lata 2014-2020 przewiduje, że docelowo, poziom ten ukształtuje się na poziomie 1,8% PKB. Wciąż nasze firmy nie potrafią współpracować z uczelniami. Dlatego właśnie postanowiono to zmienić.
Wśród sześciu krajowych programów operacyjnych znalazł się ten, którego celem będzie zaciśnięcie współpracy pomiędzy tymi beneficjentami. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, czyli PO IR będzie działał w oparciu o Umowę Partnerstwa, która stanowi pewnego rodzaju kontrakt pomiędzy Polską a Komisją Europejską.
Założenia tej umowy dla PO Inteligentny Rozwój:
podniesienie efektywności realizowanych inwestycji,
wspieranie badań naukowych,
wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki,
zwiększenie zaangażowania sektora prywatnego w finansowanie działalności B+R,
skoncentrowanie się na wybranych obszarach w celu podniesienia przeprowadzanych badań.