Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Co zmieniły dotacje 2007-2013 ?

Dotacje unijne przyznane Polsce na lata 2007-2013 zostały już rozdzielone. Z racji tego, że już niedługo, bo w styczniu, rozpocznie się realizacja nowej perspektywy finansowej 2014-2020, gdzie najważniejsze działania będą odbywały się w ramach celów  PO IR nadszedł czas na podsumowanie okresu poprzedniego dofinansowania.
Należy pamiętać, że dobrze zainwestowane pieniądze mogą bardzo korzystnie wpłynąć na:
poprawę dynamiki wzrostu PKB,
zwiększenie konkurencyjności gospodarki polskiej,
rozwój przedsiębiorczości,
tworzenie nowych miejsc pracy.

Myślę, że zobrazowanie efektów dotacji 2007-2013 doskonale widać na poniższym obrazku. 

dotacja unijna, poir, poig,