Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Jakie kwoty trafią do poszczególnych regionów ?

Na konwencie marszałków z całej Polski, do opinii publicznej podano, że łączna kwota, którą otrzymają województwa w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, wynosi 22,8 mld euro. Kwota ta uwzględnia środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Określając kwotę wsparcia dla regionów, bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców danego obszaru, bezrobocie, PKB oraz siłę nabywczą.
Podział kształtuje się następująco:
 • Dolnośląskie → 1 mld 636 mln euro
 • Kujawsko-pomorskie → 1 mld 531 mld euro
 • Lubelskie → 1 mld 832 mld euro
 • Lubuskie → 728 mln euro
 • Łódzkie → 1 mld 764 mln euro
 • Małopolskie → 2 mld 390 mln euro
 • Opolskie → 759 mln euro
 • Podkarpackie → 1 mld 744 mln euro
 • Pomorskie → 1 mld 480 mln euro
 • Podlaskie → 974 mln euro
 • Śląskie → 2 mld 782 mln euro
 • Świętokrzyskie → 998 mln euro
 • Warmińsko-mazurskie → 1 mld 124 mln euro
 • Wielkopolskie → 1 mld 940 mln euro
 • Zachodniopomorskie → 1 mld 204 mln euro
Z racji tego, że województwo Mazowieckie przekroczyło poziom 75% średniej unijnej PKB na mieszkańca, nie jest uznawane za region tzw. najbiedniejszy i otrzyma 1 mld 659 mln euro 

RPO, dotacje unijne