Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Krok po kroku jak ubiegać się o dotację...

Fundusze unijne są kierowane do osób, które chcą się rozwijać, ale nie posiadają środków finansowych, które im to umożliwią. Mogą być wykorzystywane w różnych dziedzinach, co daje przedsiębiorcom ogromne możliwości. Jednak, aby pozyskać te pieniądze, należy zrobić odpowiednie kroki.
Cała suma środków, które zostały zaangażowane w realizację Narodowej Strategii Spójności szacowana jest na 85 mld euro.
Jeżeli więc jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji unijnej, to musisz wiedzieć, jakie kroki zrobić, aby ją pozyskać. Musisz być świadomy tego, że jest to proces czasochłonny i męczący.
Przejdźmy do konkretów.
 

Co musisz zrobić, aby pozyskać dotację ? 

 
Po pierwsze: określ swój pomysł.
Porządny i przyszłościowy pomysł jest niezbędny do tego, aby w ogóle móc zacząć starać się o dotację. Musisz określić wszystkie swoje priorytety i cele. 

Po drugie: znajdź odpowiedni Program, w ramach którego będziesz mógł otrzymać dotację.
Następnie musisz wybrać odpowiedni program, który będzie odpowiadał założeniom Twojego planu na biznes. 

Po trzecie: zapoznaj się z wymaganiami programu i śledź terminy naboru wniosków
Po określeniu programu, w ramach którego będziesz mógł realizować swój plan działania, przyjdzie czas na zorientowanie się o terminach naboru wniosków. Nie możesz przecież przegapić szansy :) Przewiduje się, że najbardziej popularnym Programem Operacyjnym będzie Inteligentny Rozwój, dlatego koniecznie zapoznaj się z tym, jakie są cele POIR i przemyśl kwestię skorzystania właśnie z tego programu.

Po czwarte: przygotuj wymagane dokumenty.
Aby móc wziąć udział w programie unijnym, na początku koniecznie musisz wypełnić wniosek o dotację, co nie jest łatwym zadaniem i dlatego zaleca się, aby zadanie to powierzyć specjalistom, którzy w tej dziedzinie mogą pochwalić się ogromnym doświadczeniem. Następnie skompletuj pozostałe dokumenty. Instytucje, które zajmują się prowadzeniem naborów wniosków, są zobowiązane do tego, aby na stronie umieścić spis wszystkich wymaganych dokumentów. Wniosek musi zostać przygotowany w wersji papierowej i elektronicznej.

Po piąte: złóż wniosek o dofinansowanie.
Kolejnym zadaniem, jakie musisz wykonać, aby móc pozyskać dotację, jest złożenie wniosku. Całą dokumentację zawierającą wszystkie wymagane wnioski, musisz złożyć w wyznaczonym terminie do instytucji, która zajmuje się przeprowadzeniem naboru związanego z wybranym przez Ciebie programem. 
 

Po szóste: zaczekaj na pozytywne rozpatrzenie złożonego przez Ciebie wniosku.
Jeżeli spełniłeś wszystkie kryteria formalne, jakie zostały przewidziane, to następnie Twój projekt zostanie poddany ocenie merytorycznej. Na poszczególnych etapach sprawdzane będzie:
treść projektu i to, w jakim stopniu realizuje on cele określone w Programie, w ramach którego chcesz otrzymać dotację,
wykonalność projektu, czyli to czy jako potencjalny beneficjent jesteś w stanie zrealizować planowaną inwestycję,
zgodność złożonego wniosku z wymogami merytorycznymi.
Rozpatrywanie wniosku może trwać nawet kilka miesięcy, więc musisz uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli wszystko zrobisz zgodnie z założeniami i dołożysz wszelkich starań, aby otrzymać dotację, to będziesz mógł spokojnie czekać na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku.


dofinansowanie poir, PO IR,