Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Nowa perspektywa szansą dla sektora nauki !

Wraz z rozważaniami nad tematem budżetu, jakie otrzymała Polska na lata 2014-2020 toczą się rozmowy o przyszłości sektora nauki w naszym kraju. Planuje się, że wraz z początkiem roku 2014, realizowane będą:
nacisk na współpracę nauki i biznesu,
utworzenie inteligentnych specjalizacji w poszczególnych regionach,
zwiększenie nakładów na badania i rozwój.
Przyszły rok będzie również początkiem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, czyli tzw. PO IR, którego głównym celem będzie wsparcie przedsiębiorstw w wyznaczonych obszarach polskiej gospodarki. W Umowie Partnerstwa, która określa główne założenia wszystkich programów zaznaczono, że w ramach PO IR będzie trzeba wykorzystać potencjał utworzonej infrastruktury badawczej, która będzie wykorzystywana w projektach realizowanych przez niektóre firmy oraz jednostki badawcze. 


B+R, dofinansowanie unijne,