Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

PO IR w pigułce...

Co to jest PO IR ?
PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który jest częścią Polityki Spójności, która została dla Polski opracowana na lata 2014-2020.

Co jest celem tego programu ?
Wsparcie badań naukowych, a także technologii i innowacji.
Zwiększenie konkurencyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rolnym, rybołówstwa i akwakultury.
Zwiększenie współpracy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami .
Zapewnienie wysokiej jakości otoczenia biznesu, co będzie sprzyjało podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.
Program będzie działał w oparciu o 3 tzw. osie priorytetowe, które dotyczą:
zwiększenia potencjału naukowo-badawczego na rzecz rozwoju Polski,
podniesienie potencjału naukowo-innowacyjnego polskich przedsiębiorstw,
pomoc techniczna.
Kto może być beneficjentem PO IR ?
małe i średnie przedsiębiorstwa,
jednostki naukowe,
instytucje otoczenia naukowego,
wszystkie podmioty zrzeszające wcześniej wymienionych odbiorców.
Jaka kwota zostanie przeznaczona na ten cel ?
W związku z niezakończeniem prac nad projektem budżetowym na lata 2014-2020, konkretna kwota nie została ustalona. Wstępnie zakłada się, że będzie to najważniejszy z sześciu opracowanych programów operacyjnych, a szacowana kwota szacowana jest na 7233,6 mln euro.

dofinansowanie PO IR, poir 2014, program poir