Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Poprzednik POIR, czyli POIG.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, czyli POIG był jednym z 6 programów, jakie były opracowane dla Polski na lata 2007-2013. 

Celami tego programu było:
  • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
  • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
  • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych,
  • tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
Najważniejszym zadaniem PO IG było wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach tego programu zostały wsparte projekty o charakterze nowych technologii, produktów, usług czy organizacji.
Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG wynosiła 10 186 030 644 Euro.
Obecnie bardzo ważna dla Polski jest realizacja celów POIR, które zostały dla Polski przewidziane na lata 2014-2020.