Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Program HORYZONT

Program Horyzont jest nowoczesnym programem europejskim, który umożliwi wdrażanie założeń „Unii Innowacji”, która jest jedną ze sztandarowych strategii „Europa 2020”. Głównym celem tego programu jest utrzymanie UE w światowej czołówce w kwestii konkurencyjności i innowacyjności, a także zrównoważonej gospodarki. Mając na uwadze założenia, jakie przewiduje Program Horyzont, można domyślać się, że będzie on w bardzo dużym stopniu wpływał na budownictwo zrównoważone i ekologiczne.
Program ten został przewidziany na lata 2014-2020 i skupia wszystkie istniejące dotychczas fundusze unijne przeznaczone na badania naukowe i innowacje. Dzięki temu działaniu zostaną ujednolicone i uproszczone zasady ubiegania się o finansowanie, co również ma zwiększyć zainteresowanie tym programem i ułatwić uczestnictwo w nim.

Jakie priorytety ma Program Horyzont ?
Osiągnięcie doskonałej bazy naukowej.
Utrzymanie wiodącej pozycji w przemyśle innowacji.
Odpowiadanie na najbardziej istotne wyzwania społeczne


Wraz z opublikowaniem komunikatu, dotyczącego tego programu, Komisja Europejska skierowała wniosek legislacyjny do Parlamentu i Rady Europejskiej. W dokumencie tym budownictwo zostało uznane za sektor, na który powinny zostać skierowane działania.

W głównej mierze zwrócono uwagę na:
polepszenie wyników efektywności przemysłu wytwórczego,
wprowadzenie technologii, które będą umożliwiały wznoszenie efektywnych energetycznie budynków,
zastosowanie niskowęglowych i niskoenergetycznych procesów przemysłowych.