Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – następca PO IG w nowej perspektywie 2014-2020 !

Podsumowanie POIG-u. 

W ramach PO Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 zostało podpisane ponad 11 000 umów o przyznanie dofinansowania. Łączna łączna kwota dofinansowania wyniosła ok. 36 mld złotych.

O tym, na czym polegał i czego dotyczył PO IG dowiesz się TUTAJ. 

W nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020, PO Inteligentny Rozwój w mniejszym stopniu będzie wspierał budowę jednostek naukowo-badawczych, a w znacznie większym zakresie badania i prace rozwojowe mające zastosowanie w gospodarce. Dotację z tego tytułu będą mogły otrzymać przedsiębiorstwa, których działalność skoncentrowana jest na kluczowych sektorach i technologiach, uwzględniających krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje.
Zapowiada się, że „Inteligentny Rozwój” znacznie polepszy innowacyjność w polskiej gospodarce, co głównie będzie wyrażone zwiększeniem nakładów na B+R (czyli badania i rozwój), zwiększeniem jakości badań naukowych oraz zwiększeniem stopnia ich komercjalizacji.
Należy pamiętać, że „Inteligentny Rozwój” nie będzie uwzględniał wsparcia w zakresie społeczeństwa informacyjnego i tzw. e-administracji. Natomiast wyjątkiem będzie wspieranie projektów z zakresu rozwoju infrastruktury informatycznej w sektorze nauki.
Do końca roku 2013 wszystkie Programy Operacyjne muszą zostać opracowane, aby z początkiem nowej perspektywy, od razu móc zacząć je realizować. 

Głównymi celami PO Inteligentny Rozwój będą:
wsparcie badań naukowych,
wsparcie innowacji,
podniesienie konkurencyjności małych i średnich firm,
rozwój technologiczny.