Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, czyli PO PC !

PO Polska Cyfrowa jest programem, który skierowany jest na obszary tzw. TIK, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnej, a w szczególności dla projektów, które polegają na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju usług publicznych świadczonych on-line.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa skupiony będzie na poprawie jakości życia poprzez wykorzystanie potencjału cyfrowego.
Zgodnie z założeniami, które zawarte zostały w Umowie Partnerstwa, realizowany będzie drugi cel tematyczny.
  • Cel 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Na PO PC przeznaczone będzie około 1,9 mld euro. 

 

KONSULTACJE Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa !

2 października ruszyły konsultacje społeczne PO PC na lata 2014-2020. Konsultację mają charakter otwarty, co oznacza, że zaproszeni są wszyscy zainteresowany. Uwagi mogą być zgłaszane do 6 listopada 2013 roku, za pomocą specjalnego formularza zgłaszania uwag, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.