Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Czego dotyczy Fundusz Spójności ?

W ramach tego funduszu finansowo wspierane są inwestycje, które wiążą się z rozwojem transportu, a także ochroną środowiska.  
Głównym celem tego programu jest zmniejszenie różnic pomiędzy krajami, które należą do państw członkowskich UE.  

Co należy do zadań Funduszu Spójności ? 
rozwój i poprawa jakości dróg 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 
zarządzanie odpadami 
poprawa jakości i dystrybucji wody pitnej 
poprawa czystości powietrza 
poprawa jakości wód powierzchniowych 
ochrona powierzchni Ziemi

cele poir, po, inteligentny rozwój, fundusze europejskie,