Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Dofinansowanie w ramach PO IR.

Dofinansowanie w ramach PO Inteligentny Rozwój to szybki i łatwy sposób na pozyskanie pieniędzy, które maja pomóc w rozwoju gospodarki w Polsce. Jako kraj nie możemy pochwalić się wysokim poziomem gospodarczym, jednak bardzo dobra wiadomością jest to, że liczba nowych firm znacznie rośnie z roku na rok.
Zniesienie różnego rodzaju barier, obniżenie kosztów zakładania firmy i korzyści od razu są widoczne.
Dotacja PO IR jest pewnego rodzaju konkursem, którego zwycięscy otrzymają wsparcie finansowe na założenie, a następnie prowadzenie firmy. 

PO IR to skrót od Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które zostały dla Polski opracowane na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania przeznaczona na ten cel szacowana jest na 7625 mln euro, które zostaną przeznaczone na rozwój innowacji i przedsiębiorstw, a także pogłębianiu starych i budowaniu nowych połączeń między sektorem nauki, a przedsiębiorcami. Dodatkowo planuje się poprawę jakości badań oraz poszerzenie pozycji krajowych jednostek naukowych. 

dotacja unijna, poir, konkurs poir, cele poir, dofinansowanie poir, poir,