Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Pieniądze z dotacji podzielone na programy operacyjne.

Dotacje unijne 2014-2020 to w ostatnim czasie bardzo popularny temat, który dotyczy przyszłości Polski. Jest to związane ze zbliżającą się nową perspektywą finansową przygotowaną dla Polski przez Komisję Europejską. Głównym zadaniem tego projektu jest poprawa stanu polskiej gospodarki. W tym celu realizowane będą krajowe i regionalne programy operacyjne. Każdy z nich będzie skierowany na inny obszar, aby móc kontrolować rozwój każdego z nich.  

Tym sposobem można wyodrębnić 6 krajowych PO, do których zaliczają się: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, czyli w skrócie ochrona środowiska, transport, bezpieczeństwo energetyczne itp.  
SZACOWANA KWOTA: 24 158 mln euro. 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, czyli edukacja, badania naukowe, innowacje i społeczeństwo cyfrowe. Środki finansowe przeznaczone na tel cel, będą pochodziły z funduszu Unii Europejskiej. 
SZACOWANA KWOTA: 7 625 mln euro 
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, czyli wsparcie jakości, skuteczności i otwartości wyższego szkolnictwa w Polsce. 
SZACOWANA KWOTA: 3 197 mln euro 
Program Operacyjny Polska Wschodnia, czyli zwiększenie konkurencyjności wschodniej części Polski.   
SZACOWANA KWOTA: 2 000 mln euro 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa, poprawa jakości życia poprzez cyfryzację.   Obszarem działania tego programu będzie technologia informacyjno-komunikacyjna, tworzenie sieci szerokopasmowych, a także rozwój usług publicznych świadczonych w sieci.  
SZACOWANA KWOTA: 1 946 ml euro 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna, czyli poprawa możliwości administracyjnych, stworzenie systemów monitorowania i oceny, wspieranie działań informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych. 
SZACOWANA KWOTA: 570 mln euro 
  
dotacja unijna, poir 2014-2020