Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

PO IR - faworyt wśród programów operacyjnych.

Jak wiadomo, jednym z programów operacyjnych, które realizowane będą na skalę krajową, jest Inteligentny Rozwój, którego cele i założenia zostały opracowane w Umowie Partnerstwa. Wszystkie działania podejmowane w ramach PO IR będą podejmowane w oparciu o dwa podstawowe cele PO IR. 

2014-2020


 
Tymi celami PO IR są cele tematyczne 1 i 3:
cel tematyczny 1, czyli wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
cel tematyczny 3, czyli podniesienie konkurencyjności małych i średnich firm w sektorze rolnym, rybołówstwa i akwakultury.Każdy z tych celów finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.