Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

PO IR - oś priorytetowa 1/3.

Realizacja pierwszej osi priorytetowej będzie w głównej mierze polegała na zwiększeniu potencjału badawczo-rozwojowego w celi rozwoju Polski.  
Pierwsza oś priorytetowa została podzielona na 3 cele szczegółowe: 
  • Wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami. 
  • Poprawienie jakości nauki w Polsce (przede wszystkim uwzględnienie potrzeb finansowania badań). 
  • Pomoc w rozwoju kadr sektora nauki.  

Przedsięwzięcia, które mogą być realizowane w celu 1 osi priorytetowej: 
  • rozwój infrastruktury badawczej 
  • konsolidacja potencjału naukowego 
  • wsparcie międzynarodowych agend badawczych 
  • finansowanie badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki 
  • rozwój B+R 


    osie priorytetowe, cele tematyczne, b+r, po ir, cele poir, 1 oś priorytetowa,