Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

PO IR – oś priorytetowa 3/3.

Ta oś priorytetowa to po prostu Pomoc Techniczna, której głównym celem będzie zapewnienie wysokiego potencjału administracyjnego. Działania te są kierowane do instytucji zarządzających i wdrażających. 

Cele 3 osi priorytetowej:
  • wzmocnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu zdolności administracyjnej
  • lepsze rozwiązania organizacyjne i prawne
  • wykorzystanie potencjału kadrowego
  • tworzenie zasobów technicznych oraz instrumentów informatycznych, odpowiadających za procesy zarządzania, wdrażania i monitorowania
3 oś priorytetowa skupiać się będzie na wspieraniu instytucji, organizacji, a także grup podmiotów, które wezmą udział we wdrażaniu projektów lub aktywnie będą wspierać ich realizację.
Wsparcie w ramach Pomocy Technicznej będzie dedykowane na działania informacyjne i szkoleniowe. 


poir, dotacja unijna,