Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

W czym pomoże PO IR ?

Na samym początku należy przybliżyć istotę czym w ogóle jest PO IR, o którym mowa w temacie.

PO IR jako jeden z sześciu krajowych programów operacyjnych, które zostały przygotowane dla Polski na lata 2014-2020 w celu realizacji Polityki Spójności, będzie miał za zadanie usprawnić działanie polskiej gospodarki.

Inteligentny Rozwój będzie w głównej mierze skupiał się na wsparciu badań naukowych i innowacji, poprawie konkurencyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw (w sektorze rolnym, rybołówstwa i akwakultury), a także poprawie współpracy między sektorami nauki a przedsiębiorcami.

Cele PO IR realizowane w ramach nowej perspektywy 2014-2020 kierowane są do tzw. beneficjentów, którymi są małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otoczenia naukowego oraz wszystkie podmioty zrzeszające wcześniej wymienionych odbiorców.

Nie ma na co czekać. Najwyższy czas, aby pomóc polskiej gospodarce się rozwijać. Właśnie w tym celu opracowano wspomniane wcześniej Programy Operacyjne. Każdy z nich będzie dotyczył czegoś innego, lecz łączy je jeden wspólny cel. Celem tym jest poprawny rozwój polskiej gospodarki.

Każdy z Programów Operacyjnych musi został jak najlepiej zrealizowany, ponieważ przewiduje się, że dotacja 2014-2020 będzie ostatnią tego typu pomocą finansową kierowaną do Polski z Unii Europejskiej. Jest to spowodowane tym, że docelowo Polska w roku 2020 będzie na tyle bogatym krajem, że nie będzie już mogła na taką skalę korzystać z pomocy unijnej.


dotacja unijna, 2014-2020