Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Własna firma a dotacje z Unii Europejskiej.

Marzeniem każdej przedsiębiorczej osoby jest założenie, a następnie prowadzenie własnej firmy. Nie każdy jednak ma taką możliwość. Należy pamiętać, że pomysł na biznes to nie wszystko. Potrzebne również są środki finansowe, które pozwolą ten cel realizować.
Pamiętaj, że nie należy się poddawać, ponieważ istnieje wiele możliwości pozyskania tych pieniędzy. Jedną z tych opcji jest pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Bieżący rok kończy realizację dotacji 2007-2013, jednak rok następny to już nowa perspektywa finansowa przewidziana na lata 2014-2020. W ramach tego dofinansowania realizowanych będzie 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych, których wspólnym celem jest poprawa stanu gospodarki w Polsce. 

Krajowe Programy Operacyjne to:
→ PO Infrastruktura i Środowisko,
PO Inteligentny Rozwój,
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój,
→ PO Polska Wschodnia,
→ PO Pomoc Techniczna,
→ PO Polska Cyfrowa. 


dotacje unijne, unia europejska 


Każdy z tych programów będzie przeznaczony do konkretnych beneficjentów, czyli odbiorców. Jeżeli interesuje Cię pozyskanie dotacji w ramach któregoś z tych programów, to koniecznie zapoznaj się z jego założeniami i określ czy jest on przeznaczony właśnie dla Twojej firmy. Nowe firmy mają wiele możliwości jeśli chodzi o otrzymywanie dotacji, ponieważ właśnie to jest jednym z głównych celów dotacji 2014-2020.
Prócz programów krajowych, każde województwo będzie realizowało własny RPO (Regionalny Program Operacyjny). Pieniądze zarządzane będą przez samorządy terytorialne i będą kierowane na najsłabiej działające obszary województwa.
Przewiduje się, że programem działającym na największą skalę będzie PO IR, czyli Inteligentny Rozwój. Nic więc dziwnego, że właśnie ten program kumuluje największe ilości zainteresowanych. Pamiętaj, że zanim podejmiesz ostateczną decyzję, który program wybrać, koniecznie zapoznaj się z założeniami tego programu zawartymi w Umowie Partnerstwa. Przeanalizuj poszczególne cele PO IR, a także to czy kwalifikujesz się do grona beneficjentów PO IR.
Jak sam widzisz, masz możliwość pozyskania dotacji unijnej na rozwój własnej działalności gospodarczej. Nie zmarnuj tej szansy, ponieważ drugi raz może się ona nie powtórzyć, a według prognoz dotacja 2014-2020 jest ostatnią tego typu pomocą kierowaną do Polski.