Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Dlaczego Europie potrzebny jest Inteligentny Rozwój ?

Niski rozwój gospodarczy Europy jest w dużej mierze spowodowany różnicami w poziomach wydajności, co z kolei jest skutkiem:
 • niskiego poziomu inwestycji w badania, rozwój i innowacje
 • niewystarczające wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • utrudnienie niektórym grupom dostępu do innowacji
_________________________________________________________________________________

Poparte przykładami...

 • Firmy europejskie mają zaledwie 25% udziału w światowym rynku technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Wprowadzenie Internetu o dużej prędkości niekorzystnie wpływa na europejski potencjał w zakresie innowacyjności, rozpowszechniania wiedzy oraz dystrybucji towarów i usług.
 • Około 25% uczniów szkół w Europie nie potrafi dobrze czytać.
 • Wysoka liczba młodych ludzi rzuca szkoły, nie uzyskując żadnych kwalifikacji.
 • Kwalifikacje osób kształcących się często mijają się z potrzebami rynku.
 • Jedynie 1/3 europejczyków będących w wieku 25-34 lata ma wykształcenie wyższe.
 • Uczelnie europejskie zajmują słabe pozycje w światowych rankingach.
 • Coraz mniej osób pracujących musi zarabiać na rosnącą grupę emerytów i rencistów, a także płacić inne składki na system opieki społecznej.
 • Europa wymaga poprawy funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy, co umożliwiało będzie dłuższe pozostanie w pracy, a to z kolei odciążyło by system.

rozwój gospodarczy, inwestycje, innowacja, Europa 2020, technologia komunikacyjna i informacyjna, poir 2014, cele poir, inteligentny rozwój,