Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Nowość w kwocie nowego budżetu UE przeznaczonego dla Polski !


nowa perspektywa finansowa, 2014-2020, dotacja unijna, kwota dofinansowania, pozyskiwanie dotacji, konkurs poir,  

Tak, aż tyle wynosi nowa kwota przeznaczona na dotację z UE. Pula ta wzrosła aż o 13% (w odniesieniu do kwoty poprzedniej, czyli 72,9 mld euro). Prócz tego otrzymamy również 252 mln euro, które przeznaczone będą na wsparcie bezrobotnej młodzieży.

W ramach programów operacyjnych będziemy mogli dysponować kwotą 76,8 mld euro, co będzie mogło być przeznaczone na różnego rodzaju przedsięwzięcia, które zmierzają do:
 • zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
 • poprawy spójności społecznej i terytorialnej
 • podniesienie sprawności i efektywności państwa
W ramach programów stanowiących Europejską Współpracę Terytorialną do wykorzystania będzie aż 700 mln euro, a dodatkowo otrzymamy środki z programów zarządzanych przez Komisję Europejską, do których zaliczają się:
 • Fundusz „Łącząc Europę” mający na celu wsparcie projektów infrastrukturalnych w kwestii transportu, energetyki i technologii informacyjnej – ok. 4,1 mld euro
 • Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie żywności, odzieży i podstawowych artykułów osobom najbardziej potrzebującym– 474,5 mln euro
 • Pomoc techniczna – ok. 287 mln euro
 • Fundusz na działania innowacyjne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich – ok. 71 mln euro
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 przewiduje 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych. Poniżej przedstawione zostały:
 • Tabela 1: Podział alokacji na krajowej programy operacyjne
 • Tabela 2: Podział alokacji na regionalne programy operacyjne

  nowa perspektywa finansowa, 2014-2020, dotacja unijna, kwota dofinansowania, pozyskiwanie dotacji, konkurs poir,


  nowa perspektywa finansowa, 2014-2020, dotacja unijna, kwota dofinansowania, pozyskiwanie dotacji, konkurs poir,