Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

W jaki sposób Unia Europejska będzie mogła wesprzeć Inteligentny Rozwój w Polsce ?

Będzie się to odbywało poprzez trzy przewodnie inicjatywy, którymi są:
 • Europejska agenda cyfrowa, czyli po prostu stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, który oparty będzie na bardzo szybkim Internecie, a także aplikacjach interoperacyjnych.
  → do roku 2020 ulepszony będzie dostęp do wszystkich łączy o dużo większej prędkości transmisji danych (30 Mb/s), a także dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s dla co najmniej połowy europejskich gospodarstw domowych
 • Unia innowacji, która będzie działała poprzez:
  → lepsze wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania najpoważniejszych problemów, którym stawić czoło musi nasze społeczeństwo
  → wzmocnienie każdego elementu procesu innowacji (począwszy od wstępnych projektów badawczych, kończąc na badaniach komercyjnym wykorzystaniu ich wyników)
 • Mobilna młodzież, czyli w skrócie:
  → ułatwienie studiowania za granicą studentom i stażystom
  → przygotowanie lepszych warunków dla młodzieży, która rozpoczyna udział w rynku pracy
  → poprawienie wyników i podniesienie atrakcyjności europejskich uczelni
  → udoskonalenie poszczególnych szczebli kształcenia i szkolenia

  polska 2020, unia europejska, 2014-2020, działania unijne w Polsce,