Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Jak Unia Europejska będzie wspierała Inteligentny Rozwój ?


Działania te będą się odbywały przy pomocy trzech głównych inicjatyw, którymi są:
 1. Europejska agenda cyfrowa
  Inicjatywa ta będzie dążyła do ujednolicenia rynku cyfrowego opartego na szybkim oraz bardzo szybkim Internecie, a także interpersonalnych aplikacjach. W ramach dotacji pozyskanej z Unii, Polska zobowiązała się wywiązać z ustalonych założeń i tym sposobem miała zapewnić:
  - do roku 2013
  dla wszystkich szerokopasmowy dostęp do Internetu
  - do roku 2020 dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s dla co najmniej połowy europejskich gospodarstw domowych oraz dla wszystkich dostęp do łączy o większej (30 Mb/s i więcej) prędkości transmisji danych.

 2. Unia innowacji
  Działania będą opierały się na wykorzystaniu działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania najtrudniejszych problemów, jakim musi stawić czoło całe polskie społeczeństwo (zmiany klimatu, efektywność energetyczna i oszczędne korzystanie z zasobów, ochrona zdrowia, a także zmiany demograficzne), a prócz tego wzmocnienie każdego elementu procesu innowacji, począwszy od wstępnych projektów badawczych, aż do komercyjnego wykorzystania ich wyników.

 3. Mobilna młodzież Wsparcie młodzieży będzie kolejną inicjatywą, o którą oparte będzie działanie Unii Europejskiej. Z tego tytułu będzie można odczuć ułatwienie studiowania za granicą, efektywniejsze przygotowanie młodzieży do startu na rynek pracy, poprawa wyników oraz uatrakcyjnienie europejskich uczelni, a także udoskonalenie wszystkich szczebli kształcenia i szkolenia, co pozwoli na uzyskanie wysokiego poziomu akademickiego.  działanie poir