Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Dotacje głównie na Infrastrukturę i Środowisko


Z szacowanych kwot dotacji unijnej wynika, że najwięcej przyznano Górnemu Śląskowi, a następne miejsca w zestawieniu zajmują kolejno: Małopolska, Wielkopolska, Dolny Śląsk i Mazowsze. Prócz tego, każdy z tych regionów dodatkowo otrzyma dotację z tytułu programów krajowych, które zostały zatwierdzone jako dla całego państwa. Większość pieniędzy pochodzących z programów krajowych, będzie przeznaczona na PO Infrastruktura i Środowisko.

Jednak przedsiębiorcy będą mogli w głównej mierze korzystać z Inteligentnego Rozwoju, który jest następcą Innowacyjnej Gospodarki. Program ten został nakierowany przede wszystkim na badania naukowe i rozwój nowych technologii wprowadzanych do przedsiębiorstw.

Prócz małych i średnich firm, z programu będą mogły również korzystać jednostki naukowe, klastry, parki naukowe i fundusze kapitałowe.

Ważne ! Pomoc uzyskana z tytułu tego programu, będzie miała charakter bezzwrotny.