Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Program organizacji niskiej emisji dla miasta Kraków na rok 2014

Jak zapewne słyszałeś, Kraków jest jednym z miast o największym zanieczyszczeniu powietrza w Europie. Tak więc trzeba z tym walczyć ! W tym celu miasto ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska.


Działania zmierzające do poprawy będą polegały na:

trwałej zmianie systemu ogrzewania, który oparty jest na paliwie stałym, a w zamian za to montaż:
  • podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • ogrzewania gazowego,
  • ogrzewania olejowego,
  • odnawialnych źródeł energii,
podłączeniu odnawialnych źródeł energii,
podłączeniu ciepłej wody użytkowej do miejskiej sieci ciepłowniczej związanej z likwidowaniem piecy węglowych.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe,
osoby prawne,
przedsiębiorcy.
Kwoty wsparcia

Zostały one podzielone w oparciu o przelicznik i tym sposobem można otrzymać:
900 złotych za każdy kW
  • mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji piecy lub kotłowni węglowej,
  • mocy nowego źródła ciepłej wody użytkowej,
  • mocy zamontowanej pompy ciepła.
1000 złotych na każdy metr kwadratowy w sytuacji montażu kolektora słonecznego.
Wszystkie wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania funduszy, które zostały przeznaczone na ten cel. Pozostałe wnioski, które nie zakwalifikują się do pozyskania dotacji, będą rozpatrywane ponownie, jedynie w sytuacji otrzymania dodatkowych pieniędzy.Ile miasto Kraków ma pieniędzy na ten cel ?
Wysokość środków finansowych znajdujących się w kasie miasta, które mogą zostać przeznaczone na Program Organizacji Niskiej Emisji zostały oszacowane na 2,8 mln złotych.


Po zawarciu umowy o pozyskanie dotacji, osoba biorąca pieniądze ma obowiązek, aby zrealizować powierzone zadanie w wyznaczonym terminie, zakresie oraz zgodnie z zasadami oznaczonymi w umowie. Prócz tego beneficjent jest zobowiązany do tego, aby po zakończeniu określonych prac, w ciągu 14 dni rozliczyć się z otrzymanej dotacji.
dotacje na piece