Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Co decyduje o zaangażowaniu w B+R ?

Deloitte Europa Środkowa w ostatnim czasie rozpoczęła badania dotyczące tego, co wpływa na firmy w kwestii angażowania się w działalność polegającą na badaniach i rozwoju. Badanie, o którym mowa zostanie przeprowadzone w 10 krajach takich, jak: Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Czechy, Estonia, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Przeprowadzane sondaże będą miały pomóc w dostarczeniu informacji na temat tego, jakie są potrzeby mające wpływ na wzięcie udziału firm w innowacyjności badań i rozwoju.

W Polsce będzie to źródło opinii na temat tego, co powinno zrobić państwo, aby zwiększyć udziały inwestycji w obszarze wspomnianych już badań, rozwoju i innowacji. Ostateczne wyniki będą miały ogromne znaczenie na dalszy rozwój możliwości, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy.


badania i rozwój