Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Nowa perspektywa, a społeczności lokalne.

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność ? TAK ! To jest nowość wśród instrumentów terytorialnych !

Będzie to działanie polegające na wspólnym działaniu Polityki Rolnej i Polityki Rybołówstwa. Instrument ten będzie umożliwiał społeczności powołanie Lokalnej Grupy Działania, a prócz tego opracowanie i zrealizowanie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

Co umożliwia Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność ?
→ Inicjowanie nowych lokalnych działań na rzecz zatrudnienia.
→ Wspieranie mobilności pracowników.
→ Udostępnienie przystępnej, trwałej oraz porządnej opieki zdrowotnej i socjalnej.
→ Wspieranie mniejszych przedsiębiorstw.
→ Integrowanie zawodowe wśród pracowników.