Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Polska Wschodnia: innowacyjny biznes i sprawny transport.

Znaczna część środków finansowych z PO Polska Wschodnia w latach 2014-2020 zostanie przeznaczona na wprowadzenie innowacji w biznesie. Pozostałe środki pieniężne będą rozdysponowane na transport pomiędzy miastami w tym regionie.

Szacuje się, że spora część pieniędzy pójdzie na transport...


Z racji tego, że PO PW obejmuje aż 5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie, został wsparty sumą aż 2,2 mld euro. Wiceminister zapowiedziała, że środki w przyszłości będą podobne i szacowane są na 2 mld euro. Z podanej sumy ponad połowa będzie miała na celu poprawę poprzez inwestowanie w kolej i zarządzanie ruchem drogowym.

Obszar funkcjonalny, dzięki któremu mieszkańcy odczują rzeczywistą poprawę komunikacji, zostanie wsparty kwotą 843 mln euro. Pieniądze te planuje się wydać na nowe linie kolejowe i trolejbusowe, ulice i obwodnice miast, które będą miały służyć rozwojowi większych miast. Prócz tego z otrzymanych pieniędzy zostaną zakupione pojazdy niskoemisyjne.

Kolejne 800 mln euro zostanie przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej, co umożliwi rozwijanie działalności badawczo-rozwojowych wśród polskich przedsiębiorców, co pozwoli im zwiększyć konkurencyjność i potencjał naukowy.Docenienie będą również młodzi przedsiębiorcy, którzy dzięki swojemu prężnemu rozwojowi i ambicjom, będą mogli zakładać swoje działalności w oparciu o nowoczesne technologie. Program PO Polska Wschodnia ma na celu wspomóc wykształconych i kształcących się studentów, którzy posiadają ogromny potencjał, a w pierwszych etapach zakładania własnej firmy, napotykają na ogromne trudności. 


PO Polska Wschodnia