Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Czas na „Kreatywną Europę”!


Program „Kreatywna Europa 2020” jest kolejną z nowości, jakie niesie ze sobą nowa perspektywa finansowa opracowana na lata 2014-2020. Program ten swoje działania rozpoczął w styczniu bieżącego roku.

Budżet: 1,46 mld euro.Poprzez program, o którym mowa, wsparte zostaną obszary takie, jak: kultura, kino, telewizja, literatura, teatr itp. Pieniądze przydzielone na ten cel, będą pozwalały na dofinansowanie:
działalności około 250 000 artystów i osób zawodowo związanych z kulturą,
2 000 kin,

aż 8 000 filmów,
4 500 tłumaczeń książek.


Warto także nadmienić o podprogramach „Kreatywnej Europy”, gdzie:
„KULTURA”, a więc program wspierający sztuki widowiskowe i wizualne, dziedzictwo polskiej kultury itp.
„MEDIA”, a więc program finansujący kino i sektor audiowizualny. Kreatywna Europa