Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Jedna z nowości w dotacjach – COSME !


Niedawno został zatwierdzony plan ramowy programu dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, a także małych i średnich przedsiębiorstw – COSME.

Budżet: 2,3 mld euro.
Planowane kierunki działań w ramach COSME (cele): 

1. Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania z instrumentów finansowych.

2. Poprawa dostępu do rynków poprzez:

  COSME 2014
 •  udostępnienie usług informacyjnych dotyczących prawa UE oraz organizowanych naborach,
 • wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu partnerów zagranicznych, 
 • doradzanie w zakresie możliwych opcji finansowania, 
 • wspieranie transferu innowacji i technologii, 
 • zapewnienie komunikacji między przedsiębiorcami,a Komisją Europejską. 
3. Poprawa warunków tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw poprzez:
 • ograniczanie zobowiązań administracyjnych i prawnych,
 • identyfikowanie i rozpowszechnianie sprawdzonych metod wspierania przedsiębiorczości, 
 • analizowanie efektywności poszczególnych narzędzi wspierania przedsiębiorczości,
 • wspieranie słabo rozwiniętych sektorów gospodarki. 
4.  Promocja przedsiębiorczości wśród Polaków poprzez:
 • edukowanie w kwestii przedsiębiorczości,
 • ulepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • objęcie wybranych grup społecznych specjalnymi programami. 


Więcej o COSME...

Jest to kontynuacja Programu Ramowego Na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji, który był realizowany w latach 2007-2013. W perspektywie finansowej 2014-2020 wsparcie konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw będzie odbywało się właśnie poprzez program COSME, a wsparcie działalności innowacyjnej prowadzone będzie w ramach Programu Horyzont 2020, o którym mowa tutaj.