Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Pieniądze unijne nie tylko z programów krajowych!

Trwająca już perspektywa finansowa prócz pieniędzy z krajowych programów operacyjnych, przewiduje także 100 mld euro dla przedsiębiorstw. Z całej kwoty aż 65 mld euro zostanie przeznaczone na bezzwrotną pomoc z naciskiem na inwestycje ekologiczne.

Wnioski o pomoc z tego tytułu będą przyjmowane i rozpatrywane przez Unijną Agencję Innowacyjności.
Druga część pieniędzy zostanie rozdysponowana w formie pożyczek, gwarancji oraz kredytów. Podział tych pieniędzy będzie uzależniony od instytucji finansowych, ponieważ to właśnie one będą starać się o te środki, aby następnie przekazywać je w postaci własnych projektów małym i średnim firmom.

Nie da się ukryć, że największa część tej sumy zostanie przeznaczona na program Horyzont 2020, który będzie polegał na tym, iż banki będą udzielać kredytów preferencyjnych na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych lub zakup nowych technologii do przedsiębiorstw.

Kolejnym również ważnym programem jest COSME, którego zakres działania będzie obejmował wsparcie dla wszystkich firm eksportujących swoje towary poza terytorium Unii Europejskiej.

dotacja bezzwrotna

Przewiduje się, iż pierwsze tego typu konkursy, w ramach których propozycje rozdysponowania funduszy będą składać pośrednicy finansowi, ruszą już w połowie 2014 roku.