Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Jest akceptacja USTAWY WDROŻENIOWEJ!

W związku z tym, że Umowa Partnerstwa bez żadnych zarzutów została zaakceptowana 23 maja 2014 roku, przyszedł czas, aby działać dalej...


Cel: jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków unijnych!


Wywiązanie się z postanowień, które przewiduje Umowa Partnerstwa będzie mogło mieć miejsce tylko pod warunkiem, że zapewnione będą odpowiednie kwestie prawne, co należy do zadań Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju.

Zmiany, które czekają Polskę ściśle wiążą się z tym, aby nasze prawo zostało dostosowane do regulacji narzucanych przez Unię Europejską i określanych w Polityce Spójności. Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.:
wprowadzono zasady dysponowania środkami pochodzącymi z Polityki Spójności,
wprowadzono mechanizmy koordynujące realizację programów operacyjnych, które współpracować będą z Funduszem Strukturalnym i Funduszem Spójności,
określono wymagane dokumenty i podmioty zaangażowane w ten proces,
określono zadania oraz tryb współpracy między podmiotami.


W ustawie zawarto także informacje związane z nowymi zasadami dotyczącymi realizacji Polityki Spójności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. 

W związku z tym:
z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego przeniesiono kompetencje dotyczące oceny systemów zarządzenia i kontrolowania zgodności z wymogami unijnymi,
wprowadzono tzw. ZIT, a więc Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
zmodyfikowano zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego, który będzie wspierał programy operacyjne.

ustawa wdrożeniowa