Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

20 000 firm skorzystało z pieniędzy unijnych!

Statystyki pokazują, że aż 20 000 firm MŚP skorzystało z wszelkiego rodzaju pożyczek i poręczeń, których łączna wartość wyniosła ponad 3,5 mld złotych w ramach projektu JEREMIE, który jest zarządcą inicjatywą w kilku województwach.

Założenia programu JEREMIE zakładają, że coraz mniej będzie korzystało się z tradycyjnego wsparcia MŚP na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych. W przypadku Polski program JEREMIE wdraża się na poziomie regionalnym.

Więcej statystyki...
* Do tej pory zawartych zostało aż 181 umów na realizację tych projektów, które podpisane zostały z aż 60 pośrednikami finansowymi, którym łącznie powierzono 2,6 mld złotych.
* Inicjatywa JEREMIE jest najbardziej popularna wśród sektorów: usług, budownictwa i przemysłu lekkiego.
* Pożyczane środki są przeznaczane na zakup, budowę/modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych. dotacja dla firm