Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Dotacje szansą dla województwa dolnośląskiego!

Każdy przedsiębiorca z sektora MŚP prowadzący własną działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim ma szanse na pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej, ponieważ wciąż trwają projekty RPO 2007-2013.

*** Warunkiem jest to, że beneficjentami mogą jedynie zostać przedsiębiorcy właśnie z tego regionu, a którzy swoją działalność prowadzą nie krócej niż 2 lata.

Wartość dofinansowania wynosi 50% pokrycia kosztów kwalifikowanych, a więc od 100 000 zł do 1 600 000 zł.

W oparciu o założenia tych programów, wnioskować można, że innowacyjność jest podstawą. Zatem każdy z przedsiębiorców powinien wiedzieć, iż największe szanse na pozyskanie dotacji mają projekty, które przyczynią się do rozwoju regionu objętego dofinansowaniem.

Przedsiębiorcy, których projekty będą na tyle dobre, aby pozyskać dotacje, z otrzymanych pieniędzy będą mogli zakupić środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne.


Przeczytaj także o dotacji dla województwa mazowieckiego... SPRAWDŹ!

dotacje dla województw