Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Tym razem czas na województwo mazowieckie!

Zaczęła się realizacja RPO, który został przeznaczony dla województwa mazowieckiego. W tym przypadku o dofinansowanie będą mogli starać się przedsiębiorcy właśnie z tego regionu. Głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przystosowanie działających firm do wymogów rynku.

W związku z tym, że to właśnie MŚP mają największy wpływ na rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju, to właśnie dla nich przeznacza się pieniądze unijne.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają dofinansowanie, będą mogli przeznaczyć to na wprowadzenie nowych innowacji i pokrycie inwestycji związanych z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Program, o którym mowa będzie umożliwiał także realizację projektów z zakresu usług doradczych, wdrożenia nowych produktów i usług oraz systemów zarządzania jakością.

Budżet: 6 mln euro!
Termin składania wniosków: 31 sierpień 2014 roku!dotacja dla mazowsza