Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Nowe Programy Operacyjne na perspektywę czasową 2014-2020.


Wraz z rozpoczęciem się roku 2014, rozpoczęła się także nowa perspektywa finansowa, opracowana na lata 2014-2020.
Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty takie jak:


  • Infrastruktura i Środowisko – jego głównym celem będzie wspieranie gospodarki. Dzięki temu projektowi większą uwagę będziemy zwracać na źródła odnawialne.

  • Inteligentny Rozwój – projekt został podzielony na 5 osi priorytetowych. (więcej na ten temat tutaj)

  • Wiedza, Edukacja, Rozwój – dzięki tym działaniom z całą pewnością zwiększą się możliwości pracowników oraz ich umiejętności.

  • Polska Cyfrowa – głównym celem jest wykorzystanie potencjału cyfrowego, który umożliwi poprawę jakości życia.

  • Polska Wschodnia – ma na celu wsparcie województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego.

  • Pomoc Techniczna – beneficjentami są instytucje, odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich, czyli np.: Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Transportu Kolejowego i wiele innych.

  • Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa – priorytetem będzie kształtowanie ponadgranicznych obszarów w celu stworzenia wspólnej sieci infrastruktury transportowej.

  • Programy Regionalne – program ten ma za zadanie ograniczyć problemy dotykające danego województwa.