Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Czas na kobiety!

W I kwartale 2015 roku, a dokładnie 13 kwietnia wystartował nabór wniosków do "Funduszu pożyczkowego dla kobiet" Działanie te prowadzone są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ze wsparcia skorzystać mogą prawie wszystkie formy prowadzonej działalności gospodarczej z wyjątkiem spółek cywilnych. 

Udzielone świadczenie ma charakter pożyczkowy, tzn. oprocentowane jest w wysokości 2%. Jednakże, przedsiębiorstwo prowadzone przez kobietę ma możliwość skorzystania z karencji, czyli potocznie mówiąc wolnym od spłacania pożyczki wraz z odsetkami. Zastrzeżono jednak, że karencja może trwać maksymalnie 12 miesięcy i spłacona zostać powinna w terminie 5 lat.

Fundusz maksymalnie może wynosić 40 000 zł, ale nie może być niższy niż 20 000 zł. Uzyskanych pieniędzy nie wolno wykorzystać na uregulowanie bieżących zobowiązań. Ma w pełni zostać wykorzystany na zwiększenie efektywności prowadzonej działalności oraz polepszenie właściwości sprzedawanych towarów czy świadczonych usług. 

Jeżeli spełniasz te kryteria - weź się za sporządzanie wniosku.