Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Spróbuj nie popełnić błędu!

Dotacje są i były bardzo powszechną formą wsparcia finansowego jednostki prowadzącej działalność zarówno dla siebie, jako narodu, jak i również dla zagranicznych kontrahentów. Aktualne dofinansowania udzielane są z perspektywy finansowej 2014-2020 dla przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do polepszenia życia społecznego i ogólnego wizerunku Polski przedsiębiorczej.

Składając wniosek o dofinansowanie prowadzonej przez działalności gospodarczej niekiedy nieświadomie wkrada się błąd, który zwykle odbija się na nasze nieszczęście. 

Dlatego bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca kilkakrotnie sprawdził składany wniosek z względu na treść oraz estetykę.

Najczęstszym występującym uchybieniem jest:

  • wprowadzenie błędnej kwoty kontrolnej wersji,
  • niespójność w nazwie i adresie wnioskodawcy między wnioskiem, a dokumentem rejestrowym inicjatora,
  • niezgodny kod PKD,
  • niewłaściwa data rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • przeoczenie wymaganych pól oraz niedołączenie potrzebnych załączników.