Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Dotacja z Urzędu Pracy – dla kogo?

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ruszyła dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowana przez Urzędy Pracy.

Rozwiązanie te jest bardzo dobre dla osób, które nie prowadzą żadnej działalności i nie mają własnych środków pieniężnych na założenie biznesu. Urząd Pracy po wypełnieniu wszystkich formalności bez większych komplikacji wpiera finansowo nowe jednostki, tym samym powodując powstanie nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia.
Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi spełniać określone kryteria:

  • jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP minimum od 3 miesięcy,
  • nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzające złożenie wniosku,
  • nie odmówiła żadnej propozycji zatrudnienia, przygotowania do zawodu lub stażu w poprzednich 12 miesiącach,
  • nie jest studentem dziennym,
  • nie była karana przeciwko obrotowi gospodarczemu w czasie ostatnich 2 lat.


Aby otrzymać dotację należy sporządzić dobry wniosek wyróżniający się w stosunku do innych.