Dotacja szansą na mocny start.

Dotacja szansą na mocny start!
Wizja własnego biznesu spędza Ci sen z powiek? Ogranicza Cię brak funduszy?
Nie odwlekaj sukcesu na później! Skorzystaj z dotacji i zapewnij sobie solidny start.

Czas na Poddziałanie 1.1.1

Poddziałanie 1.1.1 działa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które skupiają się głównie na innowacyjnym działaniu oraz zwiększeniu wskaźnika konkurencyjności wśród konkurencji..

Poddziałanie 1.1.1 działa pod nazwą: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” i trwa od 4 maja do 31 grudnia. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie jednostek gospodarczych przeznaczy blisko 1,9 mld EURO. Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest utworzyć konto na oficjalnej stronie NCBiR w systemie informatycznym oraz za pomocą konta złożyć odpowiedni wniosek.

Należy się śpieszyć, gdyż TRWA NABÓR i trwać będzie do 31 grudnia 2015 roku. Warto pamiętać, że o dofinansowanie starać mogą się tylko mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a koszty kwalifikowane do projektu nie mogą być mniejsze niż 2 mln złotych. Maksymalna kwota dotacji to 20 mln EUR jeżeli więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych stanowią badania przemysłowe.